Gxp Pharm Spółka z o.o.
tel. 61 853 16 56
kom. 503 039 156
email: szkolenia@gxppharm.pl
Strona główna » Zarządzanie ryzykiem jakości - warsztaty

Zarządzanie ryzykiem jakości - warsztaty

23 marca 2018 roku, Warszawa

Program:

  1. Zarządzanie ryzykiem – wymogi, algorytm postępowania
  2. Zespół ds. analizy ryzyka, Lider
  3. Narzędzia i metody stosowane podczas analizy ryzyka
  4. Schemat przepływów - Process Flow (PF) -  zastosowanie, etapy tworzenia schematu blokowego
  5. Diagram przyczynowo – skutkowy - K. Ishikawy  - analiza rozważanego zagadnienia,  burza mózgów,  przegląd wyników burzy mózgów, zestaw kategorii przyczyn, etapy tworzenia wykresu przyczynowo – skutkowego
  6. FMEA Analiza Przyczyn i Skutków Wad – oszacowanie zagrożenia (wady), prawdopodobieństwo jej wystąpienia, wykrywalność, klasa i filtracja ryzyka, akceptacja ryzyka, redukcja ryzyka, przeglądy i komunikacja, opracowanie  mapy ryzyka
  7. PHA (Preliminary Hazard Analysis) – Wstępna Analiza Zagrożeń – cel, charakterystyka główne etapy analizy, oszacowanie analizy ryzyka, określenie poziomu ryzyka – bezpieczeństwo, opracowanie  mapy ryzyka
  8. Diagram drzewa decyzyjnego (Decision tree diagram) - konstrukcja „drzewa decyzyjnego”
  9. Hierarchizacja i Klasyfikacja Ryzyka (RRF) – charakterystyka, zasada przeprowadzenia analizy

 

Warsztaty - praca zespołowa– studium przypadku na wybranych przykładach z zastosowaniem omawianych narzędzi oraz metod


Cena: 900 + VAT

Prowadzenie badań w Kontroli Jakości
26.02.2019 Warszawa