Gxp Pharm Spółka z o.o.
tel. 61 853 16 56
kom. 503 039 156
email: szkolenia@gxppharm.pl
Strona główna » Walidacja czyszczenia w praktyce. Warsztaty

Walidacja czyszczenia w praktyce. Warsztaty

23 listopada 2018 roku, Warszawa

Program: 
1.      Wstęp - wymagania prawne

2.      Zarządzanie ryzykiem: analiza krytyczności/strategia kontroli

3.      Wybór najgorszego przypadku dla produktów leczniczych i suplementów diety      

       wytwarzanych na tych samych liniach produkcyjnych

4.      Metody wyznaczania kryteriów akceptacji dla produktów leczniczych i suplementów diety

5.      Matryca walidacji czyszczenia

6.      Walidacja czyszczenia – cykl życia

7.      Warsztaty - analiza ryzyka, wybór najgorszego przypadku różnymi metodami, 

                 obliczanie kryteriów akceptacji dla produktów leczniczych i suplementów diety

cena: 1000 PLN + VAT 

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres szkolenia@gxppharm.pl

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 6 dni przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.

 

Aktualne wymagania dla QP i Osoby Kompetentnej
9.11.2018 Warszawa