Gxp Pharm Spółka z o.o.
tel. 61 853 16 56
kom. 503 039 156
email: szkolenia@gxppharm.pl
Strona główna » Audyty dostawców, wewnętrzne i samoinspekcje w hurtowni famaceutycznej- praktyczne...

Audyty dostawców, wewnętrzne i samoinspekcje w hurtowni famaceutycznej- praktyczne podejście.

01 lutego 2018 roku, Wrocław

Program:

  • Wymagania dotyczące audytów i samoinspekcji w hurtowni farmaceutycznej na podstawie  wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
  • Procedura audytów i samoinspekcji w hurtowni- przedstawienie praktycznego przykładu.
  • Tworzenie planów audytów i samoinpekcji w oparciu o analizę krytyczności.
  • Wymagania dla audytora i samoinspektora.
  • Zasady prowadzenia audytu i samoinspekcji: spotkanie otwierające, audyt/ samoinspekcja, spotkanie zamykające.
  • Praktyczne omówienie planu, listy pytań oraz raportu do procesu samoinspekcji oraz audytu.
  • Ćwiczenia w grupach.
  • Opracowywanie planu działań korygujących i zapobiegawczych jako wynik audytu i samoinspekcji.

Prowadzenie badań w Kontroli Jakości
26.02.2019 Warszawa