Gxp Pharm Spółka z o.o.
tel. 61 853 16 56
kom. 503 039 156
email: szkolenia@gxppharm.pl
Strona główna » Analiza ryzyka dla QP. Wczesne wykrywanie i usuwanie problemów za pomocą analizy...

Analiza ryzyka dla QP. Wczesne wykrywanie i usuwanie problemów za pomocą analizy przyczyn źródłowych i analiza ryzyka podczas certyfikacji serii.

14 maja 2018 roku, Warszawa

Program:

Wczesne wykrywanie i usuwanie problemów za pomocą analizy przyczyn źródłowych i analiza ryzyka podczas certyfikacji serii.

  1. Dokumentowanie procesów, analiza reklamacji i wykresów kontrolnych (trendy) w celu wczesnego wykrycia problemu.
  2. Pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej) i wymagania identyfikacji przyczyny źródłowej w GMP.
  3. Tworzenie efektywnego zespołu rozwiązywania problemów: podział funkcji, przydzielanie uprawnień i odpowiedzialności.
  4. Określenie problemu i wprowadzanie natychmiastowych działań naprawczo-korygujących.
  • Narzędzia analizy przyczyny problemu: mapowanie procesu, burza mózgów,  diagram Ishikawy, metoda 5 why, analiza przyczyn i skutków wad (FMEA), analiza przyczyn źródłowych (ang.  root cause analysis, RCA).
  • Błąd ludzki w kontekście oceny ryzyka.
  • Wprowadzanie natychmiastowych działań naprawczo-korygujących.
  1. Analiza ryzyka podczas certyfikacji serii.

5.1.Błędy popełniane podczas oceny ryzyka.

5.2.Środki redukcja ryzyka.

  1. Opracowywanie, wdrożenie i potwierdzania skuteczności docelowych działań naprawczo-korygujących.
  2. Praca w grupach  – Ocena ryzyka na przykładach (produkcja, kontrola jakości). 

Informacje organizacyjne: 
10.00 – 10.15 Rejestracja,
10.15 – 16.00 Wykłady ( 11.45-12.00 przerwa kawowa, przerwa obiadowa 13.30 -14.00).
Cena: 900 PLN plus VAT. 

Trendy i zmiany w produkcji sterylnej
18.02.2019 Warszawa